มิตซูบิชิเรียกคืน มิราจ เปลี่ยนอะไหล่หมื่นคัน

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการประกาศเรียกคืนรถยนต์อีโคคาร์  มิราจ  จำนวน 10,300 คัน เพื่อเข้าเปลี่ยนเกจ์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง เหตุเพราะบางคันแสดงผลคลาดเคลื่อน

จน ถึงปัจจุบัน ตรวจพบรถยนต์มิราจจำนวน 11 คัน จากจำนวนที่ระบุข้างต้นแสดงผลระดับน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือในถังคลาดเคลื่อน ไปจากความเป็นจริง และรถไม่มีสัญญาณเตือนเมื่อน้ำมันหมดส่งผลให้เครื่องยนต์ดับในขณะขับขี่

โดยเรียกคืน รถทุกคันที่มีหมายเลขแชสซีก่อนหมายเลข MMTXTA03ADH012600 (S#50050)

 มิตซูบิชิเรียกคืน มิราจ เปลี่ยนอะไหล่หมื่นคัน

 มิตซูบิชิเรียกคืน มิราจ เปลี่ยนอะไหล่หมื่นคัน

เกิด จากการทำงานที่คลาดเคลื่อนของเกจ์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง โดยปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นในกรณีที่ปริมาณน้ำมันในถังเหลือน้อยกว่า 1 ใน 4 ของถังน้ำมัน ซึ่งระบบจะแสดงผลปริมาณน้ำมันคงเหลือคงที่ในระดับประมาณ 1-2 ขีด ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือจะน้อยกว่า หรือจะหมดไปแล้วก็ตาม

ทั้งนี้ รถจะสามารถวิ่งได้ตามปกติ ในกรณีที่มีปริมาณน้ำมันในถังมากกว่า 1 ใน 4 ซึ่งเกจ์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะแสดงสถานะปริมาณน้ำมันคงเหลือได้อย่าง ถูกต้อง ดังนั้น หากลูกค้ารักษาระดับน้ำมันไม่ให้ต่ำกว่า 1 ใน 4 ของถังก็จะไม่เกิดปัญหาดังกล่าว และสามารถใช้งานรถได้ตามปกติ

ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม เป็นต้นไป บริษัทจะส่งจดหมายให้กับลูกค้าเพื่อแนะนำให้เติมน้ำมันเมื่อเกจ์วัดระดับ น้ำมันเชื้อเพลิงแสดงผลว่าปริมาณน้ำมันคงเหลือในถังมีน้อยกว่าครึ่งถัง เพื่อป้องกันน้ำมันหมดในระหว่างการขับขี่

รถยนต์รุ่น อื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

แสดงความคิดเห็นด้วย facebook

comments